Uverejnili sme výzvu na súťaž Farebný svet - Coloriskeri luma 2015Nový ročník súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Romano kher – Rómsky dom vyhlasuje  štatút  výtvarno -literárnej  celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015. Hlavnou témou oboch kategórií  tohtoročnej súťaže sú tradičné rómske remeslá.
Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015 nájdete na stránke romanokher.eu   http://romanokher.eu/blog/feature/farebny-svet-coloriskeri-luma-2015/

MALÍ UMELCI SA STRETLI V POPRADE

Stretnutia s rovesníkmi, čítanie rómskej rozprávky, maľovanie na plátno akvarelmi, diplomy a vecné odmeny, to všetko čakalo na víťazov celoštátnej čiateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2014 v Tatranskej galérii v Poprade 14. októbra.  Streli sa nielen žiaci z rôznych škôl, ale aj pedagógovia, ktorí si mohli vzájomne vymeniť skúsenosti.  Deti viedla profesionálna výtvarníčka Miriam Kavuličová – Tomašiaková. Motiváciou pre kresbu bola rómska rozprávka od Dezidera Bangu Čierny vlas. Cieľom organizátorov bolo pripraviť deťom nové zážitky a dať najavo, že prinášajú svojim školám úspech.  Dva zo štyroch obrazov darovali detskému oddeleniu Nemocnice Poprad.


Vyhodnotenie literárnej súťaže Farebný svet Coloriskeri luma 2014Kategória I.A1. miesto

Rebeka Cinová
ZŠ Cernina
za literárnu prácu
Čertova svadba
(reprodukcia rozprávky podľa členov komunity)


  3.miesto 

  Dominik Bendík
  ZŠ Fričovce
  za literárnu prácu
  Priatelia sú všetci ľudia okolo mňa


Patrik Polák
ZŠ Fričovce
za literárnu prácu
Moji kamaráti z Fričoviec


Čestné uznanie 

Miriam Gáborová
ZŠ Vtáčkovce
za literárnu prácu
António a vlk


 Kategória II.A


Kolektív žiakov 9. ročníka

Špeciálna trieda ZŠ s MŠ

 

Šarišské Jastrabie
 Za literárnu súťažnú prácu

Patrik Tankó
Špeciálna základná škola
Nevädzova ul. Bratislava
  
Za literárnu súťažnú prácu
Nový doplnený zoznam kníh

Slovenská asociácia knižníc, s ktorou spolupracujeme, nám zaslala nový zoznam rómskej literatúry z fondu Staromestskej knižnice v Bratislave. Nájdete ho tu: 

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže FAREBNÝ SVET - COLORISKERI LUMA 2014

OCENENÉ ILUSTRÁCIE 

FAREBNÝ SVET - COLORISKERI LUMA 2014


Kategória I. A
žiaci 1. – 4. triedy bez výtvarného vzdelania
(nie sú študentmi základných umeleckých škôl s výtvarným zameraním, alebo ich navštevujú len 1. rok)


1. miesto                                                                                                                         

Hlavná cena 
Erika K. Botošová
ZŠ s VJM Šíd
10 rokov
Podľa diela:
József Ravasz
Rómsko  - Slnečný lúč
Rómsko –Pestrý sen o osude Cigáňov
                                              
                                                
       Erika  Botošová     
                                                         ZŠ s VJM Šíd , 10 rokov                                            
                                             Podľa diela
                                              Edita Rihariová
                                              Malý tučniak
                                              Irena Dlhopolcová
 ZŠ s VJM Šíd
 8 rokov
 Podľa diela:
József Ravasz
Rómsko 
                       

Melisa Bariová
ZŠ Šíd
Podľa diela:
József Ravasz
Rómsko 

                          
2. miesto                                                                  


Ondrej Horváth
ZŠ a MŠ Vydrník

Podľa diela:
Michal Pitko
12 rómskych rozprávok

Kolektívna práca
10 členný rómsky husľový ansambl
Špeciálna ZŠ Komárno

Podľa diela:
Ladislav Tavali
Život rómskych detí Šuko a Apolka
3. miesto
Jana Čonková
                               ZŠ Lučivná
                               Podľa diela:
                                Genibarica
Eva Oračková a Patrik Mirga
ZŠ s MŠ Lomnička

Podľa diela:
Helena Demeterová
Prečo je deň a noc

Miroslava Mirgová
ZŠ s MŠ Lomnička

Podľa diela:
József Ravasz
Straka a Cigánove oči 
                    

 Vivien Vrbovská
ZŠ a MŠ Hrabušice

Podľa vlastného diela:
Sestričky kačičky


Jaroslav Čonka
ZŠ Lučivná

Podľa diela:
Elena Lacková

Rómske rozprávky 
                                                      Čestné uznanie                                                                                                                                  Vanessa Lakatošová
ZŠ a MŠ Selice

Podľa diela:
József Ravasz
Cigánske desatoro


Miriam Gáborová
ZŠ Vtáčkovce

Podľa diela:
Ján Šandor
Kráľovná ZemeAdriana Líšková
ZŠ Lok

Podľa diela:
Ján Šandorä
Čierna ruža 


Nikolas Bedník
ZŠ Fričovce

Podľa diela:
Katalin Varjú
V piatok doobeda je otvorené nebo

Peter Oračko
ZŠ s MŠ Lomnička

Podľa diela:
Elena Lacková
Rómske rozprávky 

Dávid Koller
ŠZŠ Nevädzová

Podľa diela:
József Ravasz
Domček v srdci
Amanda Lakatošová
ZŠ a MŠ Selice

Podľa diela:
József Ravasz
Najobyčajnejší príbeh
Kriatián Gadács
ZŠ s VJM Nový Život

Podľa diela:
Katalin Varjú
Čierne nohavice

Jadranka Oračková
ZŠ s MŠ Lomnička

Podľa diela:
Elena Lacková
Rómske rozprávky 
Vanesa Keszeghová
ŠZŠ Nevädzová

Podľa diela:
Dezider Banga
Čierny vlas 
Kategória II. A

žiaci 5. – 9. triedy bez výtvarného vzdelania
(nie sú študentmi základných umeleckých škôl s výtvarným zameraním, alebo ich navštevujú len 1. rok)

1. miesto          
Mária Lakatošová
 ZŠ s MŠ Selice

 Podľa diela:
 Cejka Piťová
Keď hrajú cigáni

                                              

Eliška Orihelová
Špeciálna základná škola Piešťany  
                                                                                          
Podľa diela:
Elena Lacková 
Rómske rozprávky –Prešibaný Róm Garudo
                                               
Patrik Červeňák
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

Podľa diela:
Dezider Banga
Ľuľudi


                                               
             2. miesto
 Ingrid Stojková
ZŠ Rozmarínová, Komárno

 Podľa diela
 Elena Lacková
 Thulov sen
                                      

                                Michal Godla
                                ZŠ Veľký Šariš

                                Podľa diela:
                                Ján Šandor
                                Čierna ruža


                                
                                
                               
                                
                                

Valéria Žigová
ZŠ Hranovnica

Podľa diela:
Katarina Taikon
Katici

      
                          

  Ján Hlaváč
  ZŠ Hranovnica

 Podľa diela
 Elena Lacková 
Thulov sen

                                                                             3. miesto      
 Stanislav Mirga
  ZŠ a MŠ Demadice
  Podľa diela:
  Katalin Varjú
  Amaro dives

                           


                                 Patrik Szarvas
                                 ZŠ s VJM Nový Život

                                Podľa diela:
                                Katalin Varjú 
                               Čierne nohavice


                                
                                                Čestné uznanie 
Richard Jankovič
Špeciálna základná škola Piešťany

Podľa diela:
Elena Lacková


Kristián Badžo
ZŠ s MŠ Stráže pod Tatrami

Podľa diela:
Dezider Banga
Čierny vlas


najvyhľadávanejšie knihy