ZŠ Koškovce: Deti z neďalekej osady mali v čitateľskom maratóne svojich prvých odvážnych zástupcov

Rómske deti z osady pri Zbudskom Dlhom sa prvýkrát zúčastnili na verejnom čítaní rozprávok v rámci projektu Detský čitateľský maratón "Čítajme si 2011", ktorý už 4. rok organizuje UNICEF.

Posledný májový deň sa do čítacieho maratónu v priestoroch miestnej knižnice v obci Koškovce zapojili aj žiaci miestnej základnej školy.
Túto školu navštevujú aj rómske deti z osady pri Zbudskom Dlhom. Štyria z nich prekonali strach pred verejným vystúpením a čítali nahlas svojim spolužiakom.

"Bolo to prvýkrát v histórii tejto aktivity, kedy sa jej zúčastnili aj rómski žiaci. Preto si Andrea Danková, Katarína Ferencová, Manuela Ferencová a Lukáš Danko zaslúžia pochvalu," napísal nám terénny sociálny pracovník Ladislav Ferenc.
 

V utorok 31. mája 2011 v čase od 9:00 do 15:00 sa deti prekonali minuloročný rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku - do čítania sa zapojilo 30 480 detí v rámci celého Slovenska.

Projekt UNICEF vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

(c)  paramisa.sk, foto z archívu L. Ferenca

najvyhľadávanejšie knihy