Rozprávky Eleny Lackovej v podaní košických pátračov projektu Oživme rómsku literatúru pre deti

Patrik Chymaľ a Nikolas Bandžo (Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice) - členovia košického tímu pátračov.

Pod vedením PhDr. Kamily Prextovej, vedúcej odboru knižničných činností z Knižnice pre mládež mesta Košice si vybrali čítanie rozprávky Eleny Lackovej: Ako Filip zarobil na chlieb, ktorú interpretujú aj v rómčine v rámci projektu Oživme rómsku literatúru pre deti.

O ich skúsenostiach sa môžete dočítať aj TU.O projekte: "Rómske deti nie sú dostatočne motivované k aktívnemu čítaniu vlastnej - národnostne zameranej - literatúry a zvlášť rómske deti k čítaniu literatúry v rómskom jazyku," je jeden z dôvodov, prečo sa autor a prevádzkovateľ www.paramisa.sk, ktorým je občianske združenie Romano kher - Rómsky dom, rozhodol deti motivovať aj prostredníctvom pátračsko-umeleckého projektu Oživme rómsku literatúru pre deti. Cieľom projektu bolo počas necelých troch mesiacov nájsť literatúru podľa zadaných kritérií, prečítať si a vybrať si obľúbený príbeh, ktorý potom tím prerozpráva svojim rovesníkom na CD - či už načítaním rozprávky, alebo dramatickým stvárnením.

najvyhľadávanejšie knihy