Milena Hübschmannová: Hin man ajsi čhaj, so… Romské hádanky

Autor: Milena Hübschmannová
Názov: Hin man ajsi čhaj, so… Romské hádanky


Miesto a rok vydania: Praha 2010 
Vydavateľ:  JUDr. František Talián - FORTUNA
ISBN:  80-7168-842-8
Počet strán: 144

Farebná ilustrovaná publikácia, ktorá prezentuje bohatstvo rómskeho folklóru. Zozbierané hádanky a hádankové príbehy vybrala a do olašskej a slovenskej rómčiny preložila a doplnila úvodom Milena Hübschmannová.

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: 

najvyhľadávanejšie knihy