o organizácii/kontakt

Vznik:
Romano kher - Rómsky dom je občianske združenie, ktoré vzniklo 5. februára 2007. (Stanovy občianskeho združenia nájdete TU.)

Cieľ:
Združovanie ľudí s cieľom realizovať a podporovať projekty a aktivity zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, detí z detských domovov, príslušníkov menšín (etnické, záujmové, názorové a iné).

Aktivity:
  • Paramisa - Rozprávky: program určený malým i veľkým milovníkom rozprávok a literatúry predovšetkým pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého spoznávame tradície, kultúru i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu.
  • Amari luma - Náš svet: 1. rómska multimediálna encyklopédia, v ktorej čitateľ nájde vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku.
  • Irin oda mek jekhvar - Napíš to ešte raz: program podpora a ochrana národnostných menšín prostredníctvom komunikácie s médiami a verejnosťou - vytváraním spätnej väzby médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine, a vzdelávaním čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch.
  • Rómske dokumentačné a informačné centrum: projekt s OZ In Minorita a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ústavom etnológie SAV a Slovenským národným múzeom s cieľom je sústrediť informácie o Rómoch na Slovensku.Korešpondenčná adresa:
     Romano kher – Rómsky dom
     Košická 36
     821 08 Bratislava

E-mail:
     romanokher@centrum.sk

Kontaktná osoba:
     Agnes Horváthová - štatutárny zástupca
     tel.: 0907/639 961

najvyhľadávanejšie knihy