Vtáčatko Koráločka - Čirikloro Mirikloro Daniely Hivešovej-Šilanovej v podaní kremnických pátračov projektu Oživme rómsku literatúru pre deti

Tím pátračov a umelcov z Kremnického Súkromného gymnázia Zefyrína J. Mallu, Kremnica, ktorý vedie Darina Tököliová (v zložení: Simona Dreveňáková, Libuša Grošaftová, Mária Polešová, Martina Končoková, Martin Medveď, Tomáš Dreveňák, Miloš Patkaň) pripravil dramatizáciu rozprávky Daniely Hivešovej-Šilanovej Vtáčatko Koráločka - Čirikloro Mirikloro.


O projekte: "Rómske deti nie sú dostatočne motivované k aktívnemu čítaniu vlastnej - národnostne zameranej - literatúry a zvlášť rómske deti k čítaniu literatúry v rómskom jazyku," je jeden z dôvodov, prečo sa autor a prevádzkovateľ www.paramisa.sk, ktorým je občianske združenie Romano kher - Rómsky dom, rozhodol deti motivovať aj prostredníctvom pátračsko-umeleckého projektu Oživme rómsku literatúru pre deti. Cieľom projektu bolo počas necelých troch mesiacov nájsť literatúru podľa zadaných kritérií, prečítať si a vybrať si obľúbený príbeh, ktorý potom tím prerozpráva svojim rovesníkom na CD - či už načítaním rozprávky, alebo dramatickým stvárnením.

najvyhľadávanejšie knihy