o projekte

Paramisa-rozprávky je pilotný projekt, ktorý prevádzkuje občianske združenie Romano kher - Rómsky dom a je určený malým i veľkým milovníkom rozprávok a literatúry predovšetkým pre deti a mládež, ktoré približujú dlhoročnú púť Rómov k lepšiemu zajtrajšku.
Aj prostredníctvom nich spoznávame tradície, kultúrou i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu.

Veríme, že tu postupne nájdete zaujímavé informácie a všetky poznámky a pripomienky budete adresovať priamo nám: paramisa@romanokher.euChronológia aktivít v rámci projektu:

január:
 • zverejňujeme štatút súťaže FAREBNÝ SVET 2012
 • hľadáme sponzorov sprievodných aktivít výstavy víťazných prác Farebného sveta 2012 v Bibiane
 • priniesli sme digitalizovanú verziu Katalin Varjú: V piatok doobeda je otvorené nebo!
 • priniesli sme digitalizovanú verziu


Rok 2011:


december:
 • pripravujeme štatút ďalšieho ročníka súťaže Farebný svet 2012 a hľadáme sponzorov podujatia
 • dohodli sme práva na zverejnenie ďalších diel v plnej verzii
november:
 • pripravujeme spoluprácu s ďalšími inštitúciami
 • Štatút súťaže Farebný svet je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR - čím sa všetky základné a základné umelecké školy stlai našimi oficiálnymi partnermi
 • priniesli sme digitalizovanú verziu detských rozprávok Dezidera Bangu: Čierny vlas

október:
 • pripravujeme spoluprácu s ďalšími inštitúciami
 • informácie o knihách prepájame so Slovenskou knižnicou - portálom ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc, ktoré sú zapojené do projektu KIS3G
 • aktualizujeme informácie o knihách, dopĺňame ilustrátorov
 • pripravujeme dohody na práva zverejnenia digitalizovanej verzie niektorých kníh
september:
august: 
 • doplnili sme fotografie zo súťaže FAREBNÝ SVET 2011
 • pripravili sme pre Vás minigalériu kresieb súťaže FAREBNÝ SVET 2011, ktorými sme doplnili aj informácie o knihách na našej  www.paramisa.sk
 • doplnili sme monitoring médií v súvislosti s našou spoluorganizátorskou účasťou v súťaži FAREBNÝ SVET 2011
júl:
 • doteraz sme zaznamenali viac ako 3000 zobrazení stránok, viac ako 400 unikátnych návštevníkov, z ktorých takmer polovica na stránku prišla prostredníctvom vyhľadávačov. Títo návštevníci najčastejšie vyhľadávali informácie o rómskych rozprávkach všeobecne, Hane Zelinovej a jej Jakubkovi, Elene Lackovej, Katalin Varjú, Jozefovi Ravaszovi a Deziderovi Bangovi.
 • dopĺňame informácie zo súťaže, hľadáme partnerov celoslovenskej súťaže, na ktorej sa chceme podieľať aj v roku 2012
jún: 
 • www.paramisa.sk obsahuje základné informácie o cca 30 knihách a zoznam literatúry obsahujúci 70 titulov zo sledovanej oblasti
 • vyhodnotenie súťaže FAREBNÝ SVET 2011
 • vytvorenie a odovzdanie špeciálnej ceny www.paramisa sk. prvou laureátkou CENY ROZPRÁVKY - PARAMISA 2011 sa stala p. Katalin Varjú za tvorivý a ľudský prístup k rozvoju rómskej literatúry pre deti prostredníctvom pedagogických a publikačných aktivít
 • účasť na otvorení výstavy najzaujímavejších ilustrácií súťaže FAREBNÝ SVET 2011
 • nová verzia www.paramisa.sk doplnená o vyhľadávanie podľa abecedy, roku vydania a autora knihy
máj:
 • priebežné dopĺňanie informácií o rómskej literatúre pre deti
 • spolupráca pri vyhľadávaní literatúry školám, ktoré sa zapojili do súťaže FAREBNÝ SVET 2011
apríl: 
 • spustenie prvej verzie www stránky www.paramisa.sk
 • predstavenie projektu na seminári BiblioRoma 2011
 • nadviazanie spolupráce s OZ Pro Futuro pri príprave 3. ročníka súťaže pre detských ilustrátorov z Nitrianskeho kraja - FAREBNÝ SVET 2011. Cieľom toho ročníka bolo vybrať si, prečítať a vytvoriť ilustráciu knihy z rómskeho prostredia alebo od rómskeho autora
marec-apríl 2011:  
 • rozhodnutie sústrediť všetky dostupné informácie o rómskych rozprávkach na jednom - pre všetkých dostupnom mieste


Monitoring médií v súvislosti s našimi aktivitami:

ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra: Zoznam ocenených žiakov našej školy v 3.ročníku výtvarnej súťaže Nitrianskeho kraja FAREBNÝ SVET:

najvyhľadávanejšie knihy