pedagógom

Mnoho grantových organizácií podporilo už tisícky projektov zameraných na deti a ich vzťah ku knihe. Niektoré projekty si našli cestu aj k iným, niektoré postupne zapadajú prachom. 

Našou snahou je mnohým z Vás uľahčiť prácu a ponúknuť inšpiráciu, či zverejniť zaujímavé a osvedčené nápady, projekty, kde netreba mať mnoho finančných prostriedkov, ale skôr zápal, nadšenie a know-how.

Projekty a nápady, ktoré Vám ponúkame, postupne vyhľadávame na internete, prípadne získavame z Vašich listov, ktoré môžete adresovať na paramisa@paramisa.sk.
  • Po potope musí byť svet lepší - O zbieraní a literárnom spracovávaní rómskych rozprávok, o ich interpretácii, historickej skúsenosti v nich premietnutej a všeličom inom, čo nám objasňuje reálny i fantaskný svet.
  • Jozef SABOL: Múdrosti starých Rómov / Goďaver lava phure Romendar (text vo formáte .doc na stiahnutie) - Kapitoly z kníh, príslovia, porekadlá určené pedagógom.
  • SYROVÁ, Oľga: Ako vníma rozprávku rómske dieťa. - In: Naša škola. - ISSN 1335-2733. - Roč. 3, č. 4 (1999/00), s. 18-27.

Školy a programy pre školy, ktoré sa venovali rómskym rozprávkam sú označené fialovou farbou:


Zobraziť PARAMISA na väčšej mape

Školy a Romani paramisa v médiách:

ZŠ Koškovce: Deti z neďalekej osady mali v čitateľskom maratóne svojich prvých odvážnych zástupcov

najvyhľadávanejšie knihy