knihovníkom

SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE

Legenda k mapke:
žltý domček - partnerská inštitúcia, o ktorej prinášame informácie aj na www.paramisa.sk a uverejňujeme aj zoznam literatúry s rómskou tematikou, ktorú má vo svojich fondoch a k dispozícii čitateľom

žltý pripináčik - inštitúcia, s ktorou sme nadviazali kontakty a rozbiehame spoluprácu

slniečko - organizácia, s ktorou sme realizovali/realizujeme spoločný projekt

fialový pripináčik - organizácia alebo inštitúcia, kde sa realizovali/realizujú projekty súvisiace s rómskymi rozprávkami a (informácie sme získali priamo od organizácie, prípadne v rámci monitoringu médií)

Zobraziť PARAMISA na väčšej mape


BIBIANA

medzinárodný dom umenia pre deti

Knižnica BIBIANY je špeciálna knižnica, ktorá zhromažďuje, uchováva, spracováva a sprístupňuje literatúru pre deti a mládež od slovenských a zahraničných autorov, ako aj odbornú literatúru o umení a literatúre pre deti. Má jedinečnú zbierku  kníh z viac ako 100 krajín z celého sveta. (Viac informácií)


Kto sa môže do projektu zapojiť?

Ktorákoľvek knižnica (obecná i školská), prípadne inštitúcia, či mimovládna nezisková organizácia, ktorá disponuje knižkami pre deti - či už na prezenčné alebo absenčné čítanie.

Ako sa môžete do projektu zapojiť?
Napíšte nám na adresu paramisa@romanokher.eu  a:
  • môžete poslať zoznam kníh v rómčine alebo z rómskeho prostredia určených deťom, ktorými disponujete
  • budeme radi, keď nás budete informovať aj o aktivitách - napr. výstavke týchto kníh, pripravovaných besedách, či iných aktivitách, ktoré podporujú čítanie kníh v rómčine, či z rómskeho prostredia a prispievajú tak k zbližovaniu kultúr a multietnickému dialógu
  • navrhnite nám ďalšie knihy, ktoré v našom zozname chýbajú, ale vo vašej knižnici ich detský čitateľ určite nájde
  • ponúknite nám prednostne knihy z nami sledovanej oblasti, ktoré ste vyradili zo svojho inventáru, radi ich kúpime pre ďalších čitateľov
Knižnice a Romani paramisa v médiách:

PARAMISA v Hnúšti (11.5.2011)

Študenti hereckého odboru zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Hnúšti pri symbolicky rozloženom ohníku čítali rozprávky, spoznávali životné príbehy a tvorbu rómskych spisovateľov.

Viac: PARAMISA

najvyhľadávanejšie knihy