Jozef Ravasz: Na úteku/Ando nasaľipe

Autor: Ravasz Jozef
Názov: Na úteku/Ando nasaľipe
In: [zost. Dezider Banga]: Paramisa. Antológia rómskej rozprávky (Vyd. 1)


Miesto a rok vydania: Bratislava 1992 
Vydavateľ:  Goldpress
ISBN:  8085584042
Počet strán: 

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: momentálne nedostupné
Predaj: momentálne nedostupné

FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia príbehu - 3. miesto (kategória I.A)
Autor: Fernando LAKATOS (8 rokov), SŠ, Hradná 7, Komárno


FAREBNÝ SVET 2011:  Ilustrácia príbehu - Čestné uznanie (kategória I.A)
Autori: SŠ škola, Hradná 7 Komárno (Esmeralda Lakatosová, 9 rokov, Fernando Lakatos, 8 rokov, Seabastian Lakatos, 9 rokov, Bernáth Lakatos, 7 rokov, Klaudia Rafaelová, 8 rokov)

najvyhľadávanejšie knihy