József Ravasz: Rómsko / Cigányország

Autor: Ravasz József
Názov: Rómsko / Cigányország

Miesto a rok vydania: Dunajská Streda 2005 
Vydavateľ:  Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku/A Szlovákiai Romák Író és Műveszeti Társasága
ISBN:  8096938878, 9788096938872
Počet strán: 42

Dvojjazyčné vydanie (v slovenčine a maďarčine)

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: momentálne nedostupné
Predaj: momentálne nedostupné

najvyhľadávanejšie knihy