Milena Hűbschmannová: Amari abeceda/Naša abeceda

Autor: Hűbschmannová Milena
Názov: Amari abeceda/Naša abeceda

Miesto a rok vydania: Praha 1998 
Vydavateľ: Fortuna
ISBN: 80-7168-622-0
Počet strán: 64

Knižôčka plná písmeniek, básničiek, pesničiek a krátkych rozprávok určená deťom, ktoré už vedia čítať a chcú si overiť svoje znalosti. Môžu tak urobiť spolu s rodičmi, učiteľmi na krásnych textoch, ktoré nájdu v knihe.

Digitalizovaná verzia: nie je zatiaľ k dispozícii
Pôžičky: momentálne nedostupné
Predaj: momentálne nedostupné

najvyhľadávanejšie knihy