Vyhodnotenie literárnej súťaže Farebný svet Coloriskeri luma 2014Kategória I.A1. miesto

Rebeka Cinová
ZŠ Cernina
za literárnu prácu
Čertova svadba
(reprodukcia rozprávky podľa členov komunity)


  3.miesto 

  Dominik Bendík
  ZŠ Fričovce
  za literárnu prácu
  Priatelia sú všetci ľudia okolo mňa


Patrik Polák
ZŠ Fričovce
za literárnu prácu
Moji kamaráti z Fričoviec


Čestné uznanie 

Miriam Gáborová
ZŠ Vtáčkovce
za literárnu prácu
António a vlk


 Kategória II.A


Kolektív žiakov 9. ročníka

Špeciálna trieda ZŠ s MŠ

 

Šarišské Jastrabie
 Za literárnu súťažnú prácu

Patrik Tankó
Špeciálna základná škola
Nevädzova ul. Bratislava
  
Za literárnu súťažnú prácu
najvyhľadávanejšie knihy