Uverejnili sme výzvu na súťaž Farebný svet - Coloriskeri luma 2015Nový ročník súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma
Romano kher – Rómsky dom vyhlasuje  štatút  výtvarno -literárnej  celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015. Hlavnou témou oboch kategórií  tohtoročnej súťaže sú tradičné rómske remeslá.
Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015 nájdete na stránke romanokher.eu   http://romanokher.eu/blog/feature/farebny-svet-coloriskeri-luma-2015/

najvyhľadávanejšie knihy