Veľká pátračská akcia po rómskej literatúre pre det

V rámci projektu Oživme rómsku literatúru pre deti,  ktoré s finančnou podporou Úradu vlády SR pripravilo občianske združenie Romano kher - Rómsky dom, sa tri tímy detí - z Košíc, Kremnice a Bratislavy, rozhodli zisťovať, či sa v ich okolí nachádza nejaká knižka - rozprávka, príbeh, básničky - od rómskeho autora alebo z rómskeho prostredia. Nuž, zadanie bolo ťažké, pretože v sebe skrývalo vlastne ďalšiu úlohu - deti musia poznať aspoň dvoch-troch rómskych autorov/autorky...

Košičania:
V Košiciach sa do pátrania zapojili títo žiaci: Júlia Balogová, Lenka Balogová, Jana Berková, Aurélia Badžová, Jessica Kroková, Marcela Gažiová, Marek Gadžor, Adrián Kaleja, Vojtech Horváth, Ondrej Bunda, Chymaľ Patrik.
Vybrali si a spoločne čítali knihu Eleny Lackovej - Rómske rozprávky. Gramatickú úpravu prekladu v rómskom jazyku pripravila Mgr. Anna Koptová - riaditeľka osemročného gymnázia na Galaktickej ul. v Košiciach.

Kremničania:
Tí si pripravili celé podujatie. Deti nielen recitovali rómske básne Dezidera Bangu, ale pripravili aj výstavu vernisáž výstavy výtvarných diel detí s názvom Ľudia s tvárou slnka:najvyhľadávanejšie knihy